Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Proceedings of 1st International Conference on Applied Innovation

Click the link below to download the proceedings:
https://www.dropbox.com/s/gnkr7vaf2l4dfj9/Proceedings%20of%201st%20International%20Conference%20on%20Applied%20Innovation.pdf?dl=0

Click the link below to read the proceedings as online eBook:
http://appliedinnovationresearch.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου